اخبار دفتر

در جلسه اول شهریورماه سالجاری هیات محترم وزیران، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

1402/6/22 چهارشنبه
.

اخذ رای شعبه 1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت به نفع سازمان محیط زیست در پرونده شکایت پتروشیمی امیرآباد مازندران

تلاش و پیگیری های مستمر دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست موجب گردید تا شعبه 1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به نفع سازمان رای قطعی صادر نموده و شکایت شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران علیه سازمان کان لم یکن تلقی گردد.

1402/7/4 سه‌شنبه
تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری.

تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری

اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانند در بدو امر به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند

1402/5/8 یکشنبه
محکومیت سوزاندن قرآن کریم.

محکومیت سوزاندن قرآن کریم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، طی بیانه ای هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم و آتش زدن آن توسط اهالی نابخرد و معاند را محکوم کرد.

1402/5/3 سه‌شنبه
بيشتر

استاندارد ها

دستورالعمل ها

لینک ها