آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سومین همایش حقوق محیط زیست
1395/7/14 چهارشنبه

محورها:

1.نقد و بررسی قوانین و مقررات در قالب سیاست های کلان محیط زیست

 • بررسی جایگاه حفاظت محیط زیست در قانون اساسی،اسناد بالادستی، برنامه ها و قوانین توسعه ای و قوانین عادی کشور
 • بررسی رابطه حفاظت از محیط زیست و الزامات قانونی برنامه های توسعه
 • جایگاه حقوقی از بین بردن گیاهان در قوانین موجود

2. قوه قضاییه و حقوق محیط زیست

 • تاثیر آرا و رویه قضایی داخلی و بین المللی در برخورد با تخلفات زیست محیطی در حوزه جنگل، حیات وحش و آلودگی ها
 • نحوه برخورد با جرایم زیست محیطی از جمله قاچاق اجزاء حیات وحش و قدرت بازدارندگی مجازاتها در جرایم زیست محیطی
 • بررسی ابعاد حقوقی تخریب محیط زیست و برخورد با متخلفین تخریب محیط زیست
 • چالش های حقوق کیفری ایران در حوزه جرائم زیست محیطی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات
 • انتخاب شعبه ویژه برای جرائم زیست محیطی در دادسراها و دادگاهها و برگزاری دوره آموزشی برای قضات دادگاهها به منظور کاستن از جرائم زیست محیطی
 • نقش ضابطین خاص دادگستری در حفظ حقوق محیط زیست

3. قوه مقننه و حقوق محیط زیست
4. قوه مجریه و حقوق محیط زیست
5.. حقوق بین الملل محیط زیست و کنوانسیون های زیست محیطی

 • معاهدات بین المللی: چرایی و چگونگی تصویب، اجرا و ضمانت اجرا
 • اصول بین المللی حقوق محیط زیست و پدیده ریزگردها
 • حقوق بشر برای ارتقا حفاظت از محیط زیست

6. حقوق زیست محیطی شهروندان و مسئولیت دولت

 • نقش و جایگاه سرمایه های اجتماعی کشور در حمایت کیفری از محیط زیست ایران
 • حقوق ذینفعان در مناطق تحت مدیریت سازمان
 • بررسی حقوق محیط زیست در حمایت از محیط بانان
 • نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان طرف دعوا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

7. آسیب شناسی قوانین و مقررات زیست محیطی و رفتار شهروندان
 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *