اخبار دفتر

.

مصوبه زیست محیطی دولت قابل تقدیر است

در جلسه اول شهریورماه سالجاری هیات محترم وزیران، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

براساس مصوبه شماره 101105/ت 60998هـ مورخ 1402/06/08 هیات محترم وزیران ، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رییس جمهوری مکلف شدند تا به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده‌اند با ایجاد کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های قید شده و دستگاه مجری تصمیم‌گیری شود.

همچنین  به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مقرر گردید  اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شود.

دی ماه سال گذشته بود که جناب آقای دکنر علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رییس جمهور پیشنهاد و درخواست کرده بود تا از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست جلوگیری شود.

آقای موسوی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، مصوبه اخیر را نشان از  ورود قاطعانه دولت مردمی و انقلابی برای حفاظت از محیط زیست کشور دانست و اظهار امیدواری کرد تا  با تصویب چنین مصوبه ای از سوی دولت محترم، همه وزارتخانه ها و سازمان ها  برای بهبود هرچه سریع تر وضعیت محیط زیست کشور همکاری لازم را بعمل آورند. در همین راستا و در اجرای تبصره 2 بند 1 مصوبه مذکور درخصوص تدوین شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه تعیین تکلیف طرح های فاقد ارزیابی زیست محیطی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بخشنامه ای را به کلیه معاونت ها و  ادارات محیط زیست استان ها صادر کرد.
برای دریافت فایل مصوبه روی لینک زیر کلیک نمایید.
بيشتر