اخبار دفتر

انتخاب مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بعنوان مدیر برتر

انتخاب مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بعنوان مدیر برتر

آقای سید حسین موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی در سال 1401 به عنوان مدیر برتر شناخته و معرفی شد
براساس ارزیابی های صورت گرفته در میان دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بعنوان مدیر برتر شناخته و از ایشان طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر علی سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جناب آقای دکتر میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در طی  جشنواره شهید رجایی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

عكس های مرتبط :

بيشتر