اخبار دفتر

تقدیر معاون امور مجلس ریاست جمهوری از دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست

تقدیر معاون امور مجلس ریاست جمهوری از دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست

جناب آقای موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ازسوی معاون امور مجلس ریاست جمهوری مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت
در این تقدیرنامه آمده است : "تلاش و تعامل سازنده مدیران امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، سبب تعلاملات سازنده بین اعضای دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می شود." لذا ضمن قدردانی صمیمانه از زحمات ارزشمند جنابعالی،  امیدوار است گام های موثری از سوی دو قوه برای حل مشکلات مردم و توسعه پایدار کشور برداشته شود

 
بيشتر